Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Gliwicach 
sędzia Marcin Biernarczyk PL 
ocena Ex 1, CC, NOM