Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Krakowie 
sędzia Dorte Kaae, DK 
ocena EX 2